CFGM de Cultius Aqüícoles

Vies d’accés

Peix_2_groc

Competència General

Realitzar les activitats destinades a la producció d’espècies aqüícoles i el manteniment bàsic de les instal·lacions, aconseguint la qualitat operacional requerida i complint la normativa d’aplicació, mediambiental i de prevenció de riscos laborals vigent.

Au_2_groc

Mòduls Professionals

UF1: tècniques de cultiu de fitoplàncton
UF2: tècniques de producció de rotífers
UF3: tècniques d’obtenció de nauplis d’artèmia
UF1: instal·lacions i equips en l’engreix de peixos
UF2: maneig dels peixos
UF3: control dels paràmetres de cultiu
UF4: operacions de cultiu en terra
UF5: operacions de cultiu en gàbies
UF6: pesca i preparació del producte
UF1: instal·lacions i equips en l’engreix de mol·luscs
UF2: tècniques de preengreix
UF3: tècniques d’engreix bivalves i gasteròpodes
UF4: tècniques de collita i comercialització
UF5: tècniques d’engreix de cefalòpodes
UF1: tipus d’instal·lacions i equips de cultiu
UF2: instal·lacions i tractament de fluids
UF3: manteniment d’instal·lacions i equips
UF4: detecció d’avaries
UF5: neteja i desinfecció d’instal·lacions
UF1: instal·lacions i equips en el viver de peixos
UF2: maneig dels reproductors i les freses
UF3: cultiu de les larves
UF4: cultiu dels alevins
UF5: control dels paràmetres de cultiu
UF6: higiene i sanitat
UF1: instal·lacions i equips en el viver de mol·luscs
UF2: condicionament de reproductors i incubació
UF3: tècniques de cultiu larvari
UF4: tècniques de fixació i cultiu postlarvari
UF1: instal·lacions i sanitat
UF2: tècniques de viver
UF3: tècniques d’engreix
UF1: instal·lacions i equips en l’aquariologia
UF2: tècniques de recepció i estabulació
UF3: control dels paràmetres
UF4: tècniques de prevenció i control sanitari
UF5: aqüicultura ornamental
UF1: incorporació al treball
UF2: prevenció de riscos laborals
UF1: empresa i iniciativa emprenedora
UF1: anglès tècnic
UF1: síntesi
UF1: formació en centres de treball

Àmbit professional i de treball