Secretaria

Horari d’atenció i consultes

Tortuga_1_verd

Horari consergeria (recollida documents)

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00

Peix_2_verd

Horari secretaria

De dilluns a dimecres de 11:00 a 13:30 h
--> Concertar hora a admin_iepaac@iepaac.cat

Convalidacions i exempcions

Preinscripció i matrícula

Recurso 63

En breus, tindreu més informació sobre la matrícula 2021/2022

Matrícula 2024/2025

En aquest apartat poden fer la matrícula de juliol aquelles persones que s’han preinscrit al maig i han obtingut plaça al centre. Per qui no hagi fet la preinscripció i vulgui ocupar les places lliures, haurà d’esperar-se al setembre, quan es publicarà les places vacants de cada formació.

L’alumnat acceptat en el procés de preinscripció s’ha de matricular presencialment al centre. S’ha de demanar cita a admin_iepaac@iepaac.cat o trucar al 620891058 (horari de 9 a 13 h de dilluns a divendres) dintre del període de matrícula. Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, renuncien a la plaça adjudicada.

En breus, tindreu més informació sobre els barems 2021/2022

Preus matrícula