Serveis

FP Dual

La formació dual és la modalitat de la Formació Professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Els objectius són:

El Departament d’Educació impulsa la FP Dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives. per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Beneficis de la formació DUAL

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa, i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Formació en Centres de Treball (FCT)

L’alumnat realitza una formació professionalitzadora en un entorn real de treball a les empreses dels diferents sectors aqüícoles i ambientals.

Servei d'Assessorament i Reconeixement Professional

Des de l’IEPAAC oferim aquest servei a les persones amb més de 2 anys d’experiència laboral en el sector, que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Servei d'Informació i Orientació Professional

L’IEPAAC ofereix el servei bàsic d’informació, orientació per a la trajectòria formativa i professional i assessorament a persones, empreses i institucions, relacionades amb els sectors aqüícoles i ambientals del País, mitjançant:

Borsa de Treball

L’IEPAAC facilita als seus alumnes, un cop titulats, la inserció al mercat laboral mitjançant la canalització de totes les ofertes de treball que les empreses dels diferents sectors professionals aqüícoles i ambientals, ens fan arribar. Una de les funcions bàsiques i compromisos de l’Institut, és orientar a tot l’alumnat en la cerca d’un treball qualificat que s’adapti a les seves competències professionals i interessos.

Des de la creació de la borsa de treball, les empreses han tingut constància de l’existència d’aquesta i a més han estat informades de la formació complementària i dels serveis d’FP que reben els alumnes del nostre centre, afavorint així la inserció laboral de l’alumnat i la competitivitat de les empreses.

Emprenedoria i autoocupació

Des de l’IEPAAC es vol potenciar l’emprenedoria, amb l’objectiu que l’alumnat pugui crear la seva pròpia empresa, es pugui autoocupar o al menys aplicar les seves activitats emprenedores al seu nou lloc de treball en la empresa d’altri.

Per això, des de el centre d’FP, s’ha creat l’Espai Emprenedor el qual és una ubicació física amb una sèrie instal·lacions i equips aqüícoles i/o ambientals necessàries per a que l’alumnat pugui dur a terme els seus projectes emprenedors a petita escala.

El professorat capacitarà a l’alumnat en la cultura emprenedora i assessorarà en aquells àmbits professionals on poden haver-hi oportunitats de negoci i/o amb un valor afegit.

També des de el professorat s’estimularà i facilitarà a l’alumnat en la participació de premis i/o concursos a l’emprenedoria a nivell territorial i estatal, amb la finalitat de promocionar i divulgar les seves idees emprenedores i innovadores de cara a la seva aplicació en el sector empresarial.

Empreses i entitats col·laboradores