PFI Auxiliar d’Activitats Aqüícoles

NOVETAT!! Oferta de Formació DUAL.

Fes click aquí per a descubir-ho.

Tortuga_1_verd

Vies d’accés

Peix_9_verd

Competència General

Realitzar, sota supervisió, activitats dirigides al preengreix i engreix de peixos, crustacis i mol·luscs en tot tipus d'instal·lacions, per obtenir el nivell de qualitat establert, respectant la normativa aplicable de qualitat, prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental. Així com tasques de suport a la recepció i preparació de les matèries primeres i de maneig d’equips i instal·lacions per a l'envasament, condicionament i empaquetatge de productes alimentaris seguint instruccions de treball de caràcter normalitzat i dependent.
Au_2_verd

Mòduls Professionals

Àmbit professional i de treball