Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya (IEPAAC)

L’IEPAAC és un Institut públic d’FP (curs 2020 – 2021), on s’ofereixen, un PFI d’Auxiliar d’Activitats Aqüícoles i 3 cicles formatius, el CFGM en Cultius Aqüícoles, el CFGS en Aqüicultura i el CFGS en Educació i Control Ambiental.

Així esdevé com un centre d’FP d’àmbit territorial i d’especialització sectorial relacionat amb els Cicles Formatius de l’àrea professional d’Aqüicultura (únics a Catalunya) i el CFGS d’Educació i Control Ambiental (únic a les Terres de l’Ebre).

El centre està ubicat estratègicament a la Carretera del Poble Nou, Km 5.5, a Sant Carles de la Ràpita, en un lloc privilegiat, des d’un punt de vista formatiu i socioeconòmic, en ple cor del Delta de l’Ebre. Allí es localitza majoritàriament el teixit empresarial relacionat amb l’aqüicultura i l’educació ambiental del País i territori, respectivament, i també es troba l’únic centre de recerca aqüícola a Catalunya. Aquesta avantatge permet promoure una forta relació amb el mon aqüícola i ambiental i pot ser claus en la dinamització i la competitivitat de les empreses locals, del territori i del País, mitjançant una formació adaptada a les necessitats reals de les empreses, així com a les noves tecnologies i competències professionals vinculades a l’Economia Blava, Verda i Circular.

Missió i Visió del centre

Els alumnes són el nostre pal de paller i ells tenen el potencial per a transformar i generar valor afegit a la societat actual i futura.

El nostre objectiu és afavorir el ple desenvolupament d’aquest alumnat per tal de:

Acompanyem a les famílies durant la formació dels seus fills/es i facilitem a les persones la seva formació al llarg de la vida. Donem una sèrie de serveis de qualitat a les empreses, establint vincles amb tots els grups d’interès del centre d’FP per a assolir els interessos i expectatives compartits.

Volem donar suport a programes d’innovació pedagògica per la millora de la nostra pràctica docent, tot creant sinergies amb l’entorn de l’ocupació, per tal de cobrir les necessitats socioeconòmiques del País, i facilitar així la integració de les activitats sectorials que impacten sobre el territori, mitjançant aliances estratègiques.

A més, treballarem per ser reconeguts amb excel·lència com a centre integrat d’FP dels sectors aqüícola i ambiental, i esdevenir referència nacional i internacional de l’Economia Blava, Verda i Circular vinculades amb els sectors productius i de recerca i innovació tecnològica.

Política de qualitat i sostenibilitat

Amb el lideratge de l’equip directiu i el ferm compromís del professorat i agents socials i empresarials, es vetllarà inicialment per la implementació i existència d’un sistema de gestió de la qualitat i millora contínua (SQiMC), basat en la norma ISO 9001:2015 i així es pretendrà assolir els principis següents:

Promovem en els alumnes models de bones pràctiques per atendre la sostenibilitat i el compromís social com a resposta al nostre entorn. La gestió sostenible del centre indueix als alumnes a adoptar certes actituds que possibilitin un sentiment de responsabilitat compartida.
Podeu veure el mapa de processos del centre clicant aquí

Carta de Serveis

Com a centre públic específic d’FP d’àmbit territorial i d’especialització sectorial es proporcionen una sèrie de serveis d’FP als principals grups d’interès, per a donar resposta a les seves necessitats formatives, socials i/o econòmiques.

Aquests grups d’interès els hem englobat en 3 blocs:

Serveis d’FP dirigits a l’alumnat.

Serveis d’FP dirigits a les persones treballadores i a l’atur.

Serveis d’FP dirigits a les empreses, entitats i institucions.

La Carta de Serveis mostra i explica breument aquests serveis d’FP que ofereix el nou IEPAAC. Aquests serveis s’ajusten a la realitat actual dels centres específics d’FP i a la futura integració de la formació professional. Fes click per fer-hi una ullada

Entorn natural i instal·lacions

L’entorn del centre formatiu, es troba ubicat dintre del Parc Natural del Delta de l’Ebre, a les proximitats trobem l’Encanyissada, la Tancada, la Badia del Alfacs i la Punta de la Banya, espais d’alt interès ecològic i natural, on l’alumnat pot realitzar un aprenentatge vivencial i sense grans desplaçaments. A més, les Terres de l’Ebre presenten una gran riquesa territorial d’espais naturals amb una alta biodiversitat, com ara el Parc Natural dels Ports, la Serra del Montsià, la Serra de Cardó, la Serra de Cavalls i Pàndols, així com la reserva Natural de Sebes. La proximitat d’aquests espais i els seus equipaments educatius, informatius i de recerca permeten desenvolupar-hi gran nombre d’activitats pràctiques per part de l’alumnat d’Educació i Control Ambiental.

Pel desplegament de les classes pràctiques, es disposa d’una aula informàtica i d’un laboratori sec de 40 m2. A més, per a les activitats pràctiques de l’alumnat d’Aqüicultura i Cultius aqüícoles es té, una sala d’aquariologia de 20 m2, una nau de 350 m2 per realitzar la reproducció, cria larvària i engreix de les diferents espècies aqüícoles, una cambra isoterma de 20 m2 per al cultiu de fitoplàncton i una zona exterior amb una zona reservada per a cultius aquapònics i un hivernacle de 200 m2 destinat a experiències a major escala i d’emprenedoria i innovació per a tot l’alumnat del centre formatiu. A més a més també compta amb instal·lacions adjuntes a l’Escola com un parc de cloïsses i engraellats (muscleres) a la Badia dels Alfacs i Fangar (Delta de l’Ebre) per realitzar el preengreix i engreix de mol·luscos bivalves. Les instal·lacions de producció aqüícola, on els alumnes realitzen les classes pràctiques, es caracteritzen per estar totes equipades mitjançant sistemes de recirculació de l’aigua, altament sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Equip humà

UN EQUIP HUMÀ COMPROMÈS AMB TU, COMPETENT I APASSIONAT

Equip Directiu:

Oscar Vallejo

Director
Coordinador Empresa
Formació al llarg de la vida

Marta González

Cap d’Estudis
Coordinadora d'activitats de convivència

Marta Martínez

Secretària
Coordinadora AIR

PAS:

Maria Rosa Damián

Conserge

Departament d'aqüicultura:

Verònica Lopez

Coordinadora d'FP
Coordinadora Innovació
Coordinadora d'Ocupació
Tutora 1r GS

Montse Garrido

Coordinadora de Qualitat
Cap de Departament d'Aqüicultura
Tutora 1r GM

Joan Carles Vergara

Tutor FCT-CFGM
Tutor 2n GM
Coordinador Formació Complementària

Oscar Vallejo

Director
Coordinador Empresa
Formació al llarg de la vida

Marta González

Cap d’Estudis
Coordinadora d'activitats de convivència

Maria Toldrà

Tutora 2n GS
Tutora FCT CFGS
Coordinadora Lingüística

Araceli Algarra

Coordinadora Digital

Departament d'educació i control ambiental:

Oscar Reche

Cap de Departament d'ECA
Coordinador Sostenibilitat

Maria Gil

Tutora 1r GS
Tutora FCT
Coordinadora Dual

Ramón Beltran

Coordinador riscos laborals

Marta Martínez

Secretària
Coordinadora AIR

Ariadna Nadal

Tutora 2n GS

PFI:

Patricia Prado

Tutora PFI
Tutora FCT PFI

Marta Iglesias

Coordinadora Emprenedoria
Coordinadora Servei Informació
Orientació Professional

Organització funcional

“Assignar a una persona la iniciativa de canvi, impedint el lideratge dels altres, impediria que la organització aprengui”

José Antonio Marina,
et al. Llibre blanc de la professió docent i del seu entorn escolar.