Oferta formativa

Cicles formatius de grau mitjà

Vies d'accés

Competència general

Realitzar les activitats destinades a la producció d’espècies aqüícoles i el manteniment bàsic de les instal·lacions, aconseguint la qualitat operacional requerida i complint la normativa d’aplicació, mediambiental i de prevenció de riscos laborals vigent.

Mòduls professionals

[table id=1 /]

Àmbit professional i de treball

Vies d'accés

Competència general

Planificar, organitzar i supervisar les activitats de producció aqüícola, coordinant els recursos disponibles per aconseguir la qualitat requerida del producte i complint la normativa aplicable.

Mòduls professionals

[table id=2 /]

Àmbit professional i de treball

Programa de formació i inserció

Curs Coneixements dels Parcs Naturals de les TTEE

Vies d'accés

Competència general

Sensibilitzar i educar la població, promovent actituds que contribueixin a la conservació i millora del medi, informant sobre els seus valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions, dissenyant activitats per al seu coneixement i ús basat en principis de sostenibilitat, així com realitzar accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi aplicant la normativa.

Mòduls professionals

[table id=3 /]

Àmbit professional i de treball

Matrícula semipresencial

Per al Cicle Formatiu de Grau Superior Educació i Control Ambiental:
Peix_5_groc
El centre es compromet a:
L’alumne es compromet a:

Matrícula parcial

Els/les estudiants tenen la possibilitat de matricular-se de menys mòduls que els establerts per als cursos. L’alumnat es podrà matricular a qualsevol mòduls sempre i quan no hi hagi el requisit d’haver cursat anteriorment algun/s altre/s mòdul del propi cicle.

Formació complementària

Fruit d’un conveni entre el Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Escola de Capacitació Nàutic Pesquera de l’Ametlla de Mar (Tarragona), a més de la formació inicial impartida, l’alumnat que es matriculi als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior de l’especialitat d’Aqüicultura a l’IEPAAC, així com antics alumnes, tenen la possibilitat condicionada* d’una formació complementària voluntària i gratuïta, podent obtenir el títol oficial de:

Així, es pretén ajustar les necessitats formatives amb la realitat laboral del sector aqüícola a nivell autonòmic i estatal, ja que una important demanda de treball a les empreses aqüícoles a mar obert, tal com gàbies piscícoles i instal·lacions de cultiu en línia de mol·luscos bivalves, fan referència a aquestes titulacions. També en els grans aquaris es sol·licita en les seves ofertes de treball el títol oficial de bussejador professional a petita profunditat.

* La realització d’aquests cursos professionals dependrà dels acords anuals establerts.

Formació per a l'ocupació

Des de l’Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya, s’aposta per una formació al llarg de la vida per tal de combatre desigualtats i precarietat laboral.

En aquesta nova etapa, des de l’IEPAAC s’establiran un sèrie d’aliances estratègiques amb els agents socials i empresarials del municipi, territori i País, per tal de: