CFGS d'Aqüicultura

Vies d’accés

Peix_11_verd

Competència General

Planificar, organitzar i supervisar les activitats de producció aqüícola, coordinant els recursos disponibles per aconseguir la qualitat requerida del producte i complint la normativa aplicable.
Au_2_verd

Mòduls Professionals

UF1: gestió del cultiu de fitoplàncton
UF2: gestió de la producció de rotífers
UF3: planificació de l’obtenció de nauplis d’artèmia
UF4: planificació de la producció de cultius auxiliars
UF1: engreix de peixos
UF2: preparació del producte
UF3: planificació de la producció i prevenció
UF4: reproducció i incubació
UF5: cria larvària
UF6: cultiu d’alevins
UF1: condicionament de reproductors
UF2: producció larvària
UF3: producció postlarvària
UF4: engreix de mol·luscs
UF5: planificació de la producció de mol·luscs
UF1: condicionament de reproductors i posta
UF2: cultiu larvari
UF3: engreix i planificació de la producció
UF1: instal·lacions i equips
UF2: tractaments de l’aigua i l’aire
UF3: automatismes
UF4: manteniment i avaries
UF5: innovació dels processos de cultiu
UF1: control de paràmetres
UF2: pla de prevenció sanitària
UF3: tractament de les patologies
UF1: gestió de la qualitat
UF2: avaluació i gestió ambiental
UF1: instal·lacions aquariològiques
UF2: recepció d’espècies i gestió sanitària
UF3: gestió de l’alimentació i dels paràmetres fisicoquímics
UF4: planificació de la producció ornamental
UF1: incorporació al treball
UF2: prevenció de riscos laborals
UF1: empresa i iniciativa emprenedora
UF1: projecte d’implantació d’un centre de producció aqüícola
UF1: formació en centres de treball

Àmbit professional i de treball