CFGS d'Educació i Control Ambiental - DUAL

Vies d’accés

Insecte_1_verd

Competència General

Sensibilitzar i educar la població, promovent actituds que contribueixin a la conservació i millora del medi, informant sobre els seus valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions, dissenyant activitats per al seu coneixement i ús basat en principis de sostenibilitat, així com realitzar accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi aplicant la normativa.
Au_2_verd

Mòduls Professionals

UF1: autoecologia i sinecologia
UF2: demoecologia
UF3: interacció ésser humà-ecosistema
UF1: caracterització d’habitats
UF2: caracterització d’espècies
UF3: control i seguiment d’espècies
UF1: l’impacte ambiental de les activitats humanes
UF2: bones pràctiques i mesures sostenibles
UF3: estudi d’impacte ambiental
UF1: mètodes i productes cartogràfics
UF1: preparació d’itineraris
UF2: resolució de contingències en el medi
UF1: tècniques d’educació ambiental
UF1: disseny de programes d’educació ambiental
UF2: activitats d’educació ambiental
UF3: avaluació de programes d’educació ambiental
UF1: control de les emissions de l’aire
UF2: anàlisi del cicle de vida dels productes
UF3: control dels abocaments
UF4: gestió ambiental en les organitzacions
UF1: disseny de programes i activitats d’ús públic
UF2: control i manteniment dels espais i equipaments
UF3: conservació d’espais naturals
UF4: vigilància i control dels espais naturals
UF1: habilitats de comunicació
UF2: dinamització de grups
UF1: incorporació al treball
UF2: prevenció de riscos laborals
UF1: empresa i iniciativa emprenedora
UF1: anglès tècnic
UF1: projecte educació i control ambiental
UF1: formació en centres de treball

Àmbit professional i de treball