En este momento estás viendo Aulas de emprendimiento, una oportunidad

Aulas de emprendimiento, una oportunidad

  • Autor de la entrada:

El foment de les competències emprenedores i l’emprenedoria, és una peça clau i línia estratègica en la nostra missió d’acompanyar en el desenvolupament integral de l’alumnat, tant en la seva

vessant formativa i professional,  com en la personal i social.  És per aquest motiu, que l’IEPAAC no només posa a disposició de l’alumnat un espai emprenedor (espai físic amb instal·lacions i equips necessàris perquè l’alumnat pugui dur a terme els seus projectes)  sinó que potencia l’esperit emprenedor gràcies a la dinamització de diferents actuacions que l’estimulen.  El projecte Aules d’Emprenedoria (finançat pel Ministerio  de Educación y Formación Profesional i per la Unió Europea Next GenerationUE) ha suposat una oportunitat única per impregnar en tota activitat pedagògica la mirada emprenedora. Durant el curs 2022-23 es van dur a terme 17 tallers, 5 xerrades i el primer Challenge de l’IEPAAC en el que van participar 10 organitzacions del territori no només en la definició del repte sinó el l’acompanyament a l’alumnat en el disseny i valoració de projectes emprenedors per donar-hi resposta. 

Tenint presents les aportacions realitzades per tota la comunitat, però especialment les de  l’alumnat, aquest curs 2023-2024 s’han desenvolupat actuacions que han permès potenciar habilitats emprenedores com el lideratge, l’organització del treball en equip o les comunicatives i de màrqueting dels projectes.  S’han realitzat 10 tallers dels que s’han pogut beneficat tot l’alumnat.Les enquestes de satisfacció mostren la utilitat d’aquestes actuacions. La mitjana de satisfacció de les activitats és de 9 sobre 10 i es destaca que el 100% de l’alumnat les tornaria a fer, ja que consideren que “Són unes bones activitats per si les persones volen començar negocis propis, és a dir, per si volen fer alguna empresa i si volen que aquesta arribi a ser coneguda», «Va molt bé saber com valorar-te com a professional» «Ens han facilitat bastants “tips” importants per saber com organitzar-nos a l’hora de fer treballs i projectes, vam fer activitats interessants per grups amb la finalitat de millorar la nostra organització»

Les aules d’emprenedoria són una oportunitat per potenciar les habilitats personals, socials i professional, la seva autonomia, confiança i ocupabilitat i alhora són moments de creació i intercanvi on poden néixer idees o reforçar de la mà de persones expertes les ja desenvolupades a l’aula.  Tanmateix, les aules d’emprenedoria reforcen els serveis que des del SIOP s’implementen en la missió d’orientar acadèmica i professionalment a l’alumnat perquè aquest pugui desplegar el seu projecte de vida.