En este momento estás viendo El IEPAAC ofrecerá el curso 21 – 22 el PFI Auxiliar de Actividades Acuícolas

El IEPAAC ofrecerá el curso 21 – 22 el PFI Auxiliar de Actividades Acuícolas

  • Autor de la entrada:

L’IEPAAC augmenta la seva oferta formativa per al curs 2021 – 2022, amb l’objectiu de permetre una millor inclusió social i inserció laboral en el territori, mitjançant el PFI de nova creació i únic a Catalunya, anomenat Auxiliar d’Activitats Aqüícoles.

Mitjançant aquest PFI es preveu cobrir la manca de qualificació professional bàsica, d’unes activitats sòcio-econòmiques significatives i molt arrelades al territori, relacionades amb el sector aqüícola del Delta de l’Ebre i amb la seva industria alimentària.

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Des del centre d’FP destaquem que l’alumnat disposa d’una formació complementària, voluntària i totalment gratuïta en l’àmbit marítim-pesquer, mitjançant els cursos oficials de mariner pescador, certificat bàsic de seguretat i bussejador professional a petita profunditat (2a restringida).

Així, es pretén ajustar les necessitats formatives amb la realitat laboral del sector aqüícola del territori, permetent aquestes titulacions complementaries una major qualificació i majors possibilitats d’inserció laboral de l’alumnat.